NAATI Accredited Persian/Farsi to English Translation

By Dr Mehdi Soodi - A Professional Service is your RIGHT

سوالات معمول و متداول دربارۀ ترجمه رسمی

 

آیا برای ترجمۀ رسمی مدرکم نیاز به تأیید اداره دولتی دیگری به غیر از مترجم می باشد؟

 

خیر. در سیستم ترجمه رسمی کشور استرالیا، فقط انجام ترجمه توسط یک مترجم رسمی عضو سازمان مترجمین رسمی (NAATI) برای رسمیت داشتن آن کافی میباشد و نیاز به تأیید هیچ مرجع دیگری نیست. بنده عضو رسمی این سازمان هستم بنابراین تمام ترجمه های من برای امور رسمی کشور استرالیا قابل قبول است.

 

آیا همیشه نیاز به در دست داشتن اصل مدرک برای ترجمه می باشد؟

 

این مسئله بستگی به نوع مدرک دارد. در برخی موارد می توان از کپی برابر اصل و یا اسکن رنگی مدرک برای ترجمه استفاده نمود. برای هر مدرک بایستی با ما تماس بگیرید تا وضعیت نیاز به دارا بودن اصل مدرک روشن شود.

 

 هنگام ارائه مدارک چه اطلاعاتی از شما مورد نیاز است؟

 

نحوۀ نوشتن تمام نام و نام خانوادگی های نوشته شده در مدرک به زبان انگلیسی و طبق گذرنامه تان مورد نیاز مترجم میباشد.

 

آیا امکان پرداخت وجه ترجمه و دیگر خدمات در ایران هم وجود دارد؟

 

بله. با ارائه شماره حسابی در یکی از بانکهای ایران، امکان پرداخت وجه ترجمه و دیگر خدمات در ایران نیز برای هموطنان عزیز مقیم ایران به سهولت وجود دارد. 

 

 

FAQs